І. Жер ресурстары
Санат бойынша облыстың жер қорын бөлу

 

Жер ресурстары, мың. га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ауыл шаруашылығы

Елдімекендер жерлері

Өнеркәсіп және т.б жерлер

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

Орман қоры

Су қоры

Артық жер қоры

Мұнай өнімдерімен ластанған

Құрылыс алаңдарында бұзылған

Қайта қалпына келген

Барлық жер қоры

2,439

0,684

0,162

0,161

6,502

2,239

118,852

0,145

0,034

0,179

24,041

•ластану нәтижесінде айналымнан алынған жалпы жер ауданы - 0,145 мың.га;
•қалпына келтіруге жатпайтын жерлер - 0,0011 мың га;
•2016 жылы рекультивоцияланған жердің ауданы – 0,179 мың.га;
•ластанған жерлердің ауданы – 0,179 мың.га; 
•шөлейттенуге ұшыраған жерлер ауданы  –  мың.га;
•оның ішінде ірі кәсіпорындар үшін рекультивоцияланған жер ауданы – 0,400 мыңга ;
ІІ. Жерлерді алу
2015 жылдың қорытындысымен Қазақстан Республикасы Жер кодексінің талаптарына сәйкес, мақсаты бойынша пайдаланылмаған не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесін мәжбүрлеп алып қою туралы 10 шаруашылық субъектілерінің пайдалануына берілген көлемі 3973,3 гектар жерді алып қою үшін сот органдарына талап-арыздар беріліп, көлемі 233,3 гектар болатын 5 субъектілерге қатысты берілген талап арыздар қанағаттандырылып, мемлекетке қайтарылды, 5 субъектінің көлемі 3470 гектар жер учаскесін алып қою үшін берілген талап-арыз сот органдарымен қанағаттандырусыз қалдырылды. 
2016 жылдың қорытындысымен Басқармамен жер учаскелерін мақсаты бойынша пайдаланылмауына не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдалануына байланысты мәжбүрлеп алып қою жөнінде сотқа 42 талап арыз берілді, оның: 31 - кәсіпкерлік мақсатындағы (көлемі 6,8241 гектар) және 11 - ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер (көлемі 2994,74 гектар).
Осылайша, жер учаскелерін мақсаты бойынша пайдаланылмауына не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдалануына байланысты 2016 жылы барлығы 286,18 гектарды (көлемі 61,3 гектарды құрайтын 2 жер учаскесі ауыл шаруашылығы және көлемі ,05796 гектарды қрайтын 4 кәсіпкерлік мақсатындағы) құрайтын 6 жер учаскесі мәжбүрлеп мемлекет меншігіне алынды. 
Сондай-ақ, 18 талап-арыз қанағаттандырусыз қалдырылса (көлемі 240,9 гектарды құрайтын 4 жер учаскесі ауыл шаруашылығы және көлемі 4,0087 гектарды құрайтын 14 кәсіпкерлік мақсатындағы), 18 іс сотта қаралуда (көлемі 2692,54 гектарды құрайтын 5 жер учаскесі ауыл шаруашылығы және көлемі 2,2358 гектарды қрайтын 13 кәсіпкерлік мақсатындағы).
ІІІ. Қалдықтар 
Өндірістік және тұрмыстық қатты қалдықтар айналымы
2016 жылдың қорытындысымен құралған барлық қалдықтардың көлемі – 255,0 мың тонна болса, оның ішінде өндірістік қалдықтар көлемі – 110,0 мың тонна (43,13%,) тұрмыстық қатты қалдықтар көлемі - 145,0 мың тонна ( 56,86 %. Облыста 164 қалдықтар жинағыш нысаны болса, оның ішінде 145-і тұрмыстық қатты қалдықтар нысаны болып есептеледі. 
Қазіргі таңда облыс көлемінде 146 мал өлекселерін жерлеу нысандары орналасса,  оның 76 - нысаны санитарлық - ветеринарлық  заң талаптарына сәйкес келеді.
Облыс көлемінде 8 - жылжымалы, 32 тұрақты стацинарлық мал өлекселерін  биологиялық қалдықтарды  өртеу залалсыздандыру  жолымен, инсинераторлық  ошақ көздерімен жағып өртеу жұмыстарын жүргізеді. Сонымен  бірге 2 - әлсіз радиоактивті қалдықтарды уақытша сақтау алаңы, 1-әлсіз радиоактивті қалдықтарды жерлеу алаңы, 5- заңды тұрмыстық қатты қалдықтарды  орналастыру полигондары бар болса, 140 - заңсыз тұрмыстық қатты қалдықтарды  орналастыру алаңдары  бар болса, 11- өндірістік қалдықтарды орналастыру типтік полигондары орналасқан.
Есептік кезеңде, яғни, 2016 жылы  тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру полигонының техникалық экономикалық негіздемесі бойынша Қызылорда облысы бойынша экология департаментіне 44 қоршаған ортаны алдын - ала бағалау  (ОВОС)  жобасы қарауға түскен, оның ішінде: 25-не оң қоырытынды берілген болса, 19- і кері қайтарылған. 
Облыс бойынша мұнай компанияларының  барлау - бұрғылау  жұмыстары мен  шаруашылық обьектілерінің көлемінің көбейуіне байланысты, өткен жылдармен салыстырғанда, 2015 жылы 97,371 мың тонна  өндірістік қалдықтар көлемі болса, 2016 жылы  110,0 мың тонна яғни, 13,0 мың тонна өндірістік қалдықтар көлемі көбейгендігі анықталды.( 43,13%. ).
Есептік  кезеңімен құралған қалдықтардың көлемінің яғни, - мұнай өндіріші компанияларының  үлесі - (28,76%), - уран  өндіруші компаниялар саласының үлесі – (14,87 %) ,- ауыл шарушылық саласының үлесі - (11,9%),- құрылыс компаниялар саласы  үлесі - (18,5%) , - жылу - және  энергетика компанияларының үлесі - (14,2)%, -  әр- түрлі компаниялар салаларының үлесі - (12,58%).
2015 жылы құралған өндірістік қалдықтардың марфологиялық құрамы негізінде құралған өндірістік қалдықтар көлемі:
- бұрғылау қалдықтары – 33,6 мың тонна,
- нефтешлам -11,7мың тонна,
- топырақпен арласқан мұнай қалдықтары -2,867 мың тонна, 
- ауылшарушылық қалдықтары -12,20 мыңм тонна,
- күріш қалдықтары -11,09 мың тонна ,
- күл-шлак қалдықтары -15,7 мың тонна,
- әлсіз радиактивті қалдықтар  0,3694 мың тонна,
- құрылыс қалдықтары -920,4 мың тонна,
- әр-түрлі қалдықтар көлемі  13,7036 мың тонна,
Есептік кезеңде құралған 110,0 мың тонна өндірістік қалдықтардан залалсыздандыру қайта – өңдеу мақсатында жүргізілген жұмыстар   көлемі –  60,0 мың тонна құрады, оның 45,45% яғни, 50,0 мың тонасы қалдықтарды қайта өңдеу кәсіпорындарының уақытша сақтау алаңдарында орналасқандығы анықталды. 
Уытты қалдықтар полигондары
Өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу залалсыздандыру  әдісімен  арнайы айналыстын  субьектілер
 

Аталуы

Қалдықтардың түрі

Қалдықтарды  қайта өңдеу әдісі 

 Қайта өңделген қалдықтарды қолдануы

1

«Эко Сервис» ЖШС

 Майланған топырақ

 

Нефте шлам

Био химиялық компастау.

  Ыстық сумен жуу.

  Узг -1 М  қондырғысы  

 Карьерді қайта қалпына келтіруге пайдаланған

3

«Кен Дор» ЖШС

Майланған топырақ

Узг -1 М 

Карьерді қайта қалпына келтіруге және ішкі өндірістік жолдарған пайдаланған

4

«К-Құрылыс» ЖШС

Бұрғылау шламы

Бұрғылау ертіндісі

Нефте шлам

Бұрғылаудан қалған қалған қалдық сулары

УПБШ-10 қондырғысы арқылы 

Карьерді қайта қалпына келтіруге және ішкі өндірістік жолдарға пайдаланған

5

«КТСС» ЖШС

Бұрғылау шламы

Бұрғылау ертіндісі

Кептіру әдісімен 

Карьерді қайта қалпына келтіруге және ішкі өндірістік жолдарған пайдаланған

6

«Ибрайхан и К ЛТД» ЖШС

Майланған топырақ

Биохимиялық компостау  

 ТҚҚ – тар Полигонының ішкі жолдарына пайдаланды

7

«Компани-Даулет Азия» ЖШС

Бұрғылау шламы

Бұрғылау ертіндісі

Нефте шлам

Майланған топырақ

 

Кептіру әдісімен 

Карьерді қайта қалпына келтіруге және ішкі өндірістік жолдарған пайдаланған

8

 «Эко Нур сервис»  ЖШС

 Бұрғылау шламы

Бұрғылау ертіндісі

Кептіру әдісімен 

Карьерді қайта қалпына келтіруге және ішкі өндірістік жолдарған пайдаланған

Тұрмыстық қатты қалдықтар ТҚҚ
Облыс бойынша құралған тұрмыстық қалдықтар көлемі 2016 жылы 145,0 мың тонна болса, өткен жылмен салыстырғанда  яғни 2015 жылы  141,1 мың тоннаны құрады  яғни, 4,0  мың тонна көбейгендігі анықталды  (2,8 %). 
Облыс көлеміндегі    жаңадан ашылған өндіріс орындары мен  елді мекендердегі инфраструктуралық  бағыттағы  құрылыс обьектілерінің  көбейуі мен тұрғындардың жылдан жылға көбейуіне себебі болып отырғандығы анықталды.  Есептік кезеңде барлығы залалсыздандырылған қалдықтар көлемі 65,000 мың тонна болса оның  мың 60,000 тоннасы өндірістік қалдықтар, (92,3%)  5000 мың тоннасы тұрмыстық қатты қалдықтар ( 7,6%),
ІV.2013-2016 жылдар аралығында 2,3,4-санаттағы объектілерге жүргізілген мемлекеттік экологиялық сараптама
ҚР Экологиялық кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 51-бабына сәйкес Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы табиғат пайдаланушыларға ІІ, ІІІ және ІV  санат объектілеріне мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы беріледі.
2013 жылы 1335 шаруашылық субъектілері болып табылатын кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, шағын кәсіпкерлік серіктестіктері, жеке кәсіпкерлер арқылы тапсырылған құжаттамаларға мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы берілді.
2014 жылы 1337 шаруашылық субъектілері болып табылатын кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, шағын кәсіпкерлік серіктестіктері, жеке кәсіпкерлер арқылы тапсырылған құжаттамаларға мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы берілді.
2015 жылы 974 шаруашылық субъектілері болып табылатын кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, шағын кәсіпкерлік серіктестіктері, жеке кәсіпкерлер арқылы тапсырылған құжаттамаларға мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы берілді.
2016 жылы 1170 шаруашылық субъектілері болып табылатын кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, шағын кәсіпкерлік серіктестіктері, жеке кәсіпкерлер арқылы тапсырылған құжаттамаларға мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы берілді.
Оның ішінде, халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы – 146, қағаз жүзінде – 2, электронды портал және Мемсараптама арқылы – 1022. 
V. 2013-2016 жылдар аралығында 2,3,4-санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссяиларға берілген рұқсаттар
ҚР Экологиялық кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 71-бабына сәйкес Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы табиғат пайдаланушыларға ІІ, ІІІ және ІV  санат объектілеріне қоршаған ортаға эмиссиялар үшін рұқсат беріледі.
2013 жылдың қорытындысы бойынша 621 қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат берілді. Оның ішінде ІІ-санат бойынша 28, ІІІ-санат бойынша 48, ІV-санат бойынша 545 қоршаған ортаға эмиссиялар үшін рұқсаттар берілді.
Яғни, шығарындылар – 22,8 жылына мың тонна құрайды.
2014 жылдың қорытындысы бойынша 300 қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат берілді. Оның ішінде ІІ-санат бойынша 10, ІІІ-санат бойынша 35, ІV-санат бойынша 255 қоршаған ортаға эмиссиялар үшін рұқсаттар берілді.
Яғни, шығарындылар – 19,02 мың тонна, төгінділер – 244,7 мың тонна  құрайды.
2015 жылдың қорытындысы бойынша 392 қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат берілді. Оның ішінде ІІ-санат бойынша 21, ІІІ-санат бойынша 58, ІV-санат бойынша 313 қоршаған ортаға эмиссиялар үшін рұқсаттар берілді.
Оның ішінде, халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы – 93, қағаз жүзінде – 35, электронды портал арқылы – 264. 
2016 жылдың қорытындысы бойынша 435 қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат берілді. Оның ішінде ІІ-санат бойынша 55, ІІІ-санат бойынша 89, ІV-санат бойынша 291 қоршаған ортаға эмиссиялар үшін рұқсаттар берілді.
Оның ішінде, халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы –14, қағаз жүзінде – 0, электронды портал арқылы – 421. 
VІ. Өңірлерді газдандыру бойынша (2013-2016 жылдар)
Облыстың  аудан орталықтары мен қала маңындағы елді мекендерді газдандыру «Бейнеу-Бозой-Шымкент» магистралды газ құбырының бойында қарастырылған бұрыптар (отвод) арқылы жүзеге асырылуда.
Қызылорда облысының елді мекендерін газдандыру жобаларын жүзеге асыру мақсатында төмендегідей жұмыстар жүргізілді.
2014-2015 жылдар аралығында «Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011 - 2020 жылдарға арналған  және «Өңірлерді дамытудың 2020» бағдарламалары аясында Қызылжарма ауылдық округін және Тасбөгет кентін газдандыруға республикалық және облыстық бюджеттер есебінен жалпы 2,1 млрд.теңге қаржы бөлініп, Қызылжарма ауылдық округі бойынша 2 ГРП және 59,1 шақырым, Тасбөгет кенті бойынша 2 ГРП және 61,4 шақырым газ құбырлары жүргізіліп, нысандар 2015 жылдың желтоқсан айында пайдалануға берілді. 
Сонымен бірге, 2015 жылы Қызылорда облысының әкімдігі мен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ арасында жасалған меморандумға сәйкес барлығы 23 млрд. теңгеге 4 аудан орталықтарында (Арал қаласы, Әйтеке би кенті, Шиелі кенті және Жаңақорған кенті) және Байқоңыр қаласында автоматтандырылған газ тарату стансаларының мен квартал ішілік газ құбырларының құрылысы жүргізілді. Нәтижесінде 1295,2 шақырым газ құбырлары жүргізіліп, 25 мың   тұрғын үй  (шамамен 200 мың адам) табиғи газбен қамтамасыз ету  мүмкіндігіне ие болды.
Сондай-ақ, 2016 жылы "Бизнес жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың Бірыңғай бағдарламасы шеңберінде Қызылорда қаласында АГТС-2-ден шыны зауытына дейін газ құбыры-бұрыпының құрылысын жүргізу үшін республикалық бюджеттен  1 535,0 млн. теңге, облыстық бюджеттен 170,5 млн. теңге қаржы бөлінді. Жоба аясында 14,7 шақырым газ құбырлары жүргізілді. Нысан 2016 жылдың желтоқсан айында  пайдалануға қабылданды.
2016 жылы Қызылорда қаласындағы Талсуат ауылдық округін және үш әлеуметтік нысандарын газдандыру үшін  271,2 млн. теңге облыстық бюджеттен қаржы қаралып, бүгінгі күнде 31,1 шақырым газ құбырлары жүргізілді. Нысан 2016 жылдың желтоқсан айында пайдалануға берілді. 
Қазіргі таңда, облыс бойынша газдандыру жобасы 63 пайызға артып, 2514,4 шақырым газ құбырлары жүргізіліп, нәтижесінде 1 059 мекемелер  және   57 мың тұрғын  ілеспе газдың игілігін көріп отыр.

 

Құрылған күні: 04-07-2017 09:58
Жаңартылған күні: 16-10-2019 12:11

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика